#

Освіта

Послуги пов’язані з наданням соціальних гарантій

Видача довідок

Видача довідок про доходи, трудову діяльність та оформлення пакету документів для подання до управління п...

Забезпечення соціальних гарантій

Забезпечення харчуванням, шкільною та спортивною формою дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського ...

Міська електронна черга

Включення до загального міського електронного реєстру дітей для зарахування до дошкільних навчальних зак...

Навчання в спеціальній школі

Направлення до спеціальної загальноосвітньої школи (школи - інтернату) для дітей, які потребують корекці...

Надання фінансової допомоги

Надання разової державної фінансової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклув...